[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?

[ẢNH] Nga bí mật đem pháo phòng không mới sang Syria 'thử lửa'?

ANTD.VN - Một số nguồn tin chiến trường cho biết, Nga đã bí mật triển khai hệ thống pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO cỡ nòng 57mm sang Syria để thực chiến.