[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến

[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố hệ thống laser chiến đấu Peresvet chính thức trực chiến

ANTD.VN - Hệ thống vũ khí laser mang tên Peresvet của Nga được tuyên bố đã chính thức triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu trong thành phần lực lượng hạt nhân chiến lược.