[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng

[ẢNH] Nga bất ngờ đưa thêm nhiều tổ hợp EW và SAM tới Syria trong tình hình nóng

ANTD.VN - Việc quân đội Nga đưa thêm các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) cùng tên lửa phòng không (SAM) tới Syria để “bảo vệ Iran” đã bị giới phân tích đặt nhiều câu hỏi về mục đích thực sự.