[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?

[ẢNH] Nga bán công nghệ S-500 Prometheus cho Thổ Nhĩ Kỳ chính là bán cho Mỹ?

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Nga về hợp đồng mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus đi kèm công nghệ sản xuất. Tuy nhiên, nguy cơ rò rỉ công nghệ này vào tay Mỹ là rất cao.