[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông

[ẢNH] Namer - ‘quái vật thép’ của Israel tung hoành trên chiến trường Trung Đông

ANTD.VN - Namer là dòng xe chiến đấu bộ binh của Israel với nhiều cái nhất, như đắt nhất, an toàn nhất, nặng nhất và tốt nhất thế giới hiện nay.