[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới

[ẢNH] Na Uy xây đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới

ANTD.VN -  Na Uy trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai xây dựng đường hầm tàu thủy. Công trình kỹ thuật khổng lồ này sẽ giúp các tàu thuyền an toàn khi đi qua vùng biển nguy hiểm bậc nhất - Stadhavet.