[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria

[ẢNH] Mỹ toan tính gì khi bất ngờ bắn tên lửa Tomahawk vào tỉnh Idlib của Syria

ANTD.VN - Hải quân Mỹ được triển khai với mật độ khá dày đặc xung quanh lãnh thổ Syria, vì vậy họ có thể can thiệp gần như ngay lập tức nếu nhận được mệnh lệnh.