[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông

[ẢNH] Mỹ tiếp tục tuần tra đảm bảo duy trì tự do hàng hải trên biển Đông

ANTD.VN - Mỹ khẳng định họ tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải tại biển Đông bất chấp những yêu sách tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc.