[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến

[ẢNH] Mỹ-Nga đua nhau phát triển ‘tia laser tử thần’ trên chiến đấu cơ tân tiến

ANTD.VN - Mỹ và Nga đều đang tích cực nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ laser trang bị cho máy bay chiến đấu nhằm đánh bại tên lửa phòng không của đối phương.