[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc

[Ảnh] Mỹ lo ngại “hụt hơi” trước năng lực đóng tàu hàng đầu thế giới của Trung Quốc

ANTD.VN -  Một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc “có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới” và là “quốc gia đóng tàu hàng đầu trên thế giới tính theo trọng tải”. Các chuyên gia cho rằng “năng lực đóng tàu của Bắc Kinh sẽ là một lợi thế rất lớn trong cuộc xung đột kéo dài với Mỹ”.