[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ

[ẢNH] Mỹ dùng máy bay vận tải khổng lồ viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ

ANTD.VN -  Mỹ vừa thực hiện lời hứa hỗ trợ y tế cho Ấn Độ bằng việc sử dụng máy bay vận tải C-5M Super Galaxy chuyển lô hàng đầu tiên bao gồm 440 bình dưỡng khí, 960.000 bộ xét nghiệm Covid-19, 100.000 khẩu trang N95, cùng nhiều loại vật tư, thiết bị y tế khác.