Anh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho UkraineAnh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho Ukraine

Anh muốn cung cấp khí tài quân sự 'sát thương hơn' cho Ukraine

ANTD.VN - Hỗ trợ khí tài quân sự "sát thương hơn" dự kiến sẽ được Anh thực hiện với Ukraine, đây là những gì Thủ tướng  Boris Johnson thông báo.