[ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc [ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc

[ẢNH] Moskva thương lượng với Ankara về việc "đổi Libya lấy Syria"

ANTD.VN - Duy trì ảnh hưởng tại hai cuộc chiến Syria và Libya có vẻ quá sức với cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy hai nước được cho là sẽ phải thương lượng với nhau nhằm phân chia lợi ích.