[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 1[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 2[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 3[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 4[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 5[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 6[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 7[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 8[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 9[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 10[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 11[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 12[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 13[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế ảnh 14

[ẢNH] MiG-29K rơi 3 lần trong năm khiến Ấn Độ cân nhắc mua F/A-18 thay thế

ANTD.VN - Hải quân Ấn Độ đang tỏ ra rất không hài lòng với chất lượng tiêm kích hạm MiG-29K mua từ Nga để trang bị cho tàu sân bay INS Vikramaditya.