[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức

[ẢNH] MG5 - 'lưỡi cưa quét bộ binh' thay thế cho MG3 huyền thoại của quân đội Đức

ANTD.VN -  Súng máy đa chức năng MG5 hay còn được biết đến với tên gọi  HK121 là loại đại niên chi viện hỏa lực cực mạnh hiện đại nhất của quân đội Đức. Súng có tốc độ bắn 800 viên/phút, tầm bắn hiệu quả lên tới 1.200 mét.