[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD

[ẢNH] Mẹ đơn thân trúng giải độc đắc gần 700 triệu USD

ANTD.VN - Bà mẹ đơn thân Lerynne West và một người chưa rõ danh tính chia đôi giải độc đắc của xổ số Powerball với trị giá giải thưởng gần 700 triệu USD.