[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 1[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 2[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 3[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 4[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 5[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 6[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 7[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 8[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 9[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 10[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 11[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 12[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 13[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 14[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh ảnh 15

[ẢNH] Máy bay khổng lồ thời Liên Xô vừa thổi tung hàng rào căn cứ Anh

ANTD.VN -  Luồng khí xả từ 6 động cơ máy bay An-225 đã thổi tung hàng rào căn cứ không quân Brize Norton của Anh trong lúc chuẩn bị cất cánh. Với tải trọng 640 tấn, An-225 hiện là loại vận tải cơ lớn nhất thế giới.