[ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội [ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội

[ẢNH] Mật vụ và đặc nhiệm Mỹ thư thái vì an ninh tại Hà Nội "quá tốt"

ANTD.VN - Có cơ hội tác nghiệp sát cánh các mật vụ và lính đặc nhiệm trong đội bảo vệ Tổng thống Mỹ, khi ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội, PV Báo ANTĐ đã ghi nhận những khoảnh khắc thư thái thú vị của lực lượng cận vệ này. Với chiến thuật bảo vệ từ xa và phán đoán nhanh, các mật vụ Mỹ đã nhận thấy an ninh tại Hà Nội hoàn toàn đảm bảo, nên họ chủ động ra khỏi xe ô tô chuyên dụng, tháo súng nghỉ ngơi, lấy bánh mỳ và nước để lên xe ăn uống. "An ninh tại đây quá tốt!" là lời chia sẻ phổ biến của các mật vụ và lính đặc nhiệm Mỹ khi trò chuyện với PV Báo ANTĐ.