[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh

[ẢNH] Loại tàu ngầm hạt nhân cực mạnh của Liên Xô từng tới cảng Cam Ranh

ANTD.VN -  Project 671RTM định danh của NATO là lớp Victor III, đây là một trong những loại tàu ngầm hạt nhân tối tân nhất Liên Xô từng điều tới cảng Cam Ranh, Việt Nam.