[ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm [ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm

[ẢNH] Loài ong phong lưu bậc nhất: Vừa đỏm dáng vừa sực nức mùi thơm

ANTD.VN - Ong Phong Lan (tên khoa học là Euglossine) không chỉ sở hữu vẻ ngoài lung linh như một viên ngọc quý mà còn là bậc thầy tạo ra những mùi hương độc đáo, ấn tượng để thu hút bạn tình.