[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?

[ẢNH] Lộ diện khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey?

ANTD.VN - Ấn phẩm quốc phòng độc lập Military Watch vừa gây bất ngờ khi đưa ra nhận định về quốc gia đầu tiên sẽ được Nga bán cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometey.