[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?

[ẢNH] Lính đặc nhiệm Nga trực tiếp bảo vệ cơ sở hạt nhân Iran?

ANTD.VN - Sự xuất hiện của binh sĩ Nga tại các cơ sở hạt nhân của Iran nhiều khả năng sẽ khiến Mỹ và Israel phải e ngại khi họ có ý định tiến hành cuộc tấn công vào đây.