[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal

[ẢNH] Lịch thi đấu vòng 3 Premier League 2019-2020: Đại chiến Liverpool - Arsenal

ANTD.VN - Vòng 3 Premier League 2019-2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-8. Tâm điểm chú ý vòng 3 là cuộc đại chiến giữa Liverpool và “Pháo thủ” Arsenal. Một số trận đấu khác cũng được đón chờ như: Norwich - Chelsea, MU - Crystal Palace, Bournemouth - MC, Tottenham - Newcastle…