[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?

[ẢNH] Là siêu cường điện lực, vì sao Texas vẫn thất thủ trước bão tuyết?

ANTD.VN -  Mặc dù là bang có sản lượng điện lớn nhất nước Mỹ, tuy nhiên, Texas lại ở trong tình trạng “thảm họa nghiêm trọng” do thiếu điện khi thời tiết lạnh kỉ lục ập đến, trong đó đỉnh điểm là 4,5 triệu người đã mất điện vào ngày 15-2-2021.