[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?

[ẢNH] Không chỉ S-300 Syria, Israel thừa sức hạ gục cả S-400 Triumf của Nga?

ANTD.VN - Không quân Israel tỏ ra rất tự tin vào năng lực tác chiến của mình, họ cho rằng việc quân đội Syria chính thức vận hành tổ hợp phòng không S-300PM chẳng có mấy ý nghĩa thực tế.