[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới

[ẢNH] Khẩu súng bắn tỉa khủng khiếp nhất thế giới

ANTD.VN - CheyTac M200 là súng bắn tỉa tầm xa của quân đội Mỹ, đây được xem là khẩu súng bắn tỉa kinh hoàng nhất thế giới khi sở hữu tầm bắn xa, sức công phá lớn cùng khả năng siêu chính xác.