[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam

[ẢNH] Honda Future 2018 phong cách SH giá từ 30,2 triệu tại Việt Nam

ANTD.VN - Future 2018 thừa hưởng nhiều đường nét mang hơi hướng từ chiếc xe ga SH nhưng vẫn sắc cạnh. Xe có 2 phiên bản vành đúc (31,2 triệu) và vành nan hoa (30,2 triệu).