[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel

[ẢNH] Giải mật chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-29 của Israel

ANTD.VN - Trong hơn một thập kỷ, không quân Israel đã tìm mọi cách để đánh cắp tiêm kích MiG-29 do Liên Xô chế tạo thông qua nhiều biện pháp khác nhau.