[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực

[ẢNH] Đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria bị Mỹ đe dọa dùng vũ lực

ANTD.VN - Một sự cố theo đánh giá là rất nghiêm trọng giữa lực lượng vũ trang Nga và Mỹ tại miền Đông Syria vừa được cơ quan truyền thông khu vực đăng tải.