[ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến [ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến

[ẢNH] Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ cho ‘chiến thần’ Rafale rèn không chiến

ANTD.VN -  Tiêm kích Rafale mới nhập khẩu từ Pháp đã được Không quân Ấn Độ sử dụng diễn tập chiến đấu trên khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc.