[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới

[ẢNH] Đây là top 10 trung phong được định giá cao nhất thế giới

ANTD.VN - Cùng điểm tên 10 trung phong được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới, theo đồ họa của OneFootball.