[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới

[ẢNH] 10 tiền đạo lệch phải được định giá cao nhất thế giới

ANTD.VN - Lionel Messi dù đã 34 tuổi nhưng vẫn lọt top 3 trong danh sách 10 tiền đạo lệch phải được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới.