[ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: [ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo:

[ẢNH] Đại tá Nga cảnh báo: "Nếu Ukraine muốn chiến tranh, họ sẽ có nó"

ANTD.VN - Giới chức quân sự và chính tại Nga cũng như Ukraine đang có màn đấu khẩu qua lại liên quan đến những vấn đề căng thẳng còn tồn tại giữa hai nước.