[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi

[ẢNH] Cuộc sống lạ kỳ tại Trạm vũ trụ quốc tế mà người thường không hình dung nổi

ANTD.VN - Trạm vũ trụ quốc tế là một dự án hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nga, Canada, châu Âu và Nhật Bản bắt đầu hoạt động từ năm 1998 và dự kiến kết thúc vào năm 2024. Tham gia vào dự án này, các phi hành gia đã có những trải nghiệm về cuộc sống bên ngoài Trái đât thật khó tưởng tượng với những người bình thường.