[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 1[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 2[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 3[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 4[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 5[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 6[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 7[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 10[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày ảnh 11

[Ảnh] Công an quận Đống Đa nhắc nhở hàng quán ăn, uống chỉ bán đến 21h hàng ngày

ANTD.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc hàng quán ăn uống chỉ được mở đến 21h, các quán bia vẫn chỉ bán mang về, Công an quận Đống Đa đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cửa hàng chấp hành theo quy định.