[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông

[ẢNH] Chiến hạm mạnh nhất của Nhật Bản diễn tập chống ngầm ở biển Đông

ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản triển khai ba tàu chiến gồm trong đó tàu sân bay trực thăng JS Kaga và tàu ngầm diễn tập chống ngầm ở biển Đông.