[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020

[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020

ANTD.VN - Mới đây, tạp chí danh tiếng Conde Nast Traveler của Mỹ công bố danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới năm 2020. Bên cạnh những cái tên khá quen thuộc thì Việt Nam cũng ghi tên mình vào danh sách này với hang Sơn Đoòng thuộc tỉnh Quảng Bình.