[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh

[ẢNH] Chiêm ngưỡng những con vật có giá đắt đỏ nhất hành tinh

ANTD.VN - Những con vật như cừu Double Diamond, cá Koi tên S Legend, chim bồ câu Armando, bò mộng Sultan... khiến nhiều người "sốc nặng" khi biết được mức giá để có thể sở hữu được chúng.