[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 1[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 2[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 3[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 4[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 5[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 6[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 7[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 8[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 9[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 10[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 11[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 12[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 13[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 14[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 15[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 16[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 17[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 18[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 19[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 20[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng ảnh 21

[ẢNH] Chê tàu sân bay nội địa Ấn Độ nhưng Trung Quốc bắt đầu đề phòng

ANTD.VN -  Ấn Độ sẽ bắt đầu thử nghiệm tàu sân bay INS Vikrant vào tháng 8 tới đây. Việc đẩy nhanh việc hoàn thiện tàu sân bay trong bối cảnh New Delhi tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương.