[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương

[Ảnh] Cận cảnh lốc xoáy càn quét Phú Yên khiến 27 người bị thương

ANTD.VN - Trưa ngày 18-11 trận lốc xoáy bất ngờ “tấn công” khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên khiến người dân và du khách ở đây trở tay không kịp. Trân lốc xoáy đã làm thiệt hại nhiều về người và tài sản.