[ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu [ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu

[ẢNH] Các siêu sao đương đại trông thế nào khi mặc áo đấu "tối cổ"?

ANTD.VN - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappe... nhìn thế nào khi mặc áo đấu ĐTQG của mình vào năm họ được sinh ra? Cùng xem những hình ảnh được chế thú vị từ Bleacher Report.