[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I

[ẢNH] Các nước trên thế giới tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Thế Chiến I

ANTD.VN - Đúng 11h ngày 11-11 (theo giờ địa phương), cả Anh và các nước Châu Âu đồng loạt làm lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong Thế Chiến thứ I sau đúng 100 năm.