[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi

[ẢNH] Bức tốc với 83km/h, Nga bị nghi ngờ độ động cơ khủng cho tăng T-72B3 dự thi

ANTD.VN - Nga đã chiến thắng ngoạn ngục và tiếp tục trở thành đội vô địch trong giải đấu tăng quốc tế tổ chức tại nước này. Ở trận chung kết, có lúc xe tăng T-72B3 đã bức tốc với 83km/h, vận tốc này khiến giới quan sát nghi ngờ Nga đã độ tăng để thi đấu.