[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 1[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 2[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 3[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 4[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 5[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 6[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 7[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 8[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 9[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 10[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 11[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 12[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 13[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 14[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 15[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 16[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 17[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 18[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 19[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 20[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 21[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 22[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 23[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 24[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất? ảnh 25

[ẢNH] Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới trái đất?

ANTD.VN - Biến đổi khí hậu kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như nóng lên toàn cầu khiến băng tan, hạn hán dẫn đến cháy rừng hay nhiệt độ tăng lên gây hại vô cùng lớn tới sức khỏe con người.