[Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 1 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 2 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 3 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 4 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 5 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 6 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 7 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 8 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 9 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 10 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 11 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 12 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 13 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 14 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 15 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 16 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 17 [Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ ảnh 18

[Ảnh] Bên trong hầm ngầm bí mật lưu giữ 11 triệu bức ảnh vô giá của nước Mỹ

ANTD.VN -  Chứa hơn 11 triệu bản in âm bản và đĩa dữ liệu, kho lưu trữ vô giá của nhiếp ảnh gia Otto Bettmann ở Boston, nước Mỹ được coi là thư viện hình ảnh quan trọng và toàn diện nhất trên thế giới. Đây là bộ sưu tập khổng lồ những bức ảnh biểu tượng về các sự kiện quan trọng trong lịch sử trong suốt thế kỷ 19 và 20 hầu như chưa được công bố.