[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 1[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 2[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 3[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 4[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 5[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 6[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 7[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 8[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 9[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 10[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 11[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 12[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 13[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 14[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu ảnh 15

[ẢNH] Bất ngờ khi Nga tặng Mông Cổ hai tiêm kích MiG-29...mất sức chiến đấu

ANTD.VN - Các tiêm kích MiG-29UB mà Nga tặng cho Mông Cổ chỉ đơn thuần là phiên bản huấn luyện nhằm đào tạo phi công, chức năng chiến đấu của nó gần như không có và chẳng thể nào sánh bằng MiG-29UBT.