[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội

[ẢNH] Australia chấn động vì cáo buộc cưỡng hiếp trong quốc hội

ANTD.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 16-2 mở lời xin lỗi Brittany Higgins 26 tuổi sau khi cô công khai tố cáo đồng nghiệp cưỡng hiếp tại quốc hội vào năm 2019. Ông cam kết sẽ điều tra vụ việc.