[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc

[ẢNH] Ấn Độ thị uy bằng ‘chiến thần’ Rafale gần biên giới Trung Quốc

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ tổ chức lễ cầu nguyện và bay biểu diễn khi biên chế 5 chiến đấu cơ Rafale mùa từ Pháp cho phi đoàn đóng gần biên giới với Trung Quốc.