[ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng [ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng

[ẢNH] Ấn Độ sẽ dùng "vua pháo binh" M777 hiện đại nhất của Mỹ để đấu lại Pakistan?

ANTD.VN - Hiện ngoài các cuộc đối đầu trên không, Pakistan và Ấn Độ được dự đoán sẽ đối đầu nhiều dưới đất mà cụ thể với những cuộc đấu pháo qua biên giới. Liệu Ấn Độ có sử dụng "vua pháo binh" M777 để tạo sức mạnh lấn át trước đối thủ.