[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông

[ẢNH] Âm thầm nhưng quyết liệt, siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra liên tục tại biển Đông

ANTD.VN - Siêu tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (CVN-76) vừa thực hiện chuyến tuần tra để đảm bảo tự do hàng hải trên biển Đông. Cuộc tuần tra kéo dài từ ngày 10-6 tới ngày 12-6. Động thái cho siêu tàu sân bay tuần tra của Mỹ được cho là thách thức Trung Quốc, nước đang muốn độc chiếm vùng biển này.